Czasopismo Wychowanie w Rodzinie

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

Publikujemy recenzowane monografie z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, popularyzujemy najnowsze doniesienia badawcze i innowacyjne rozwiązania praktyczne.

Usługi dla nauki

Oferujemy profesjonalne wsparcie każdego etapu procesu publikacyjnego: od konsultacji metodologicznych, poprzez korekty językowe i tłumaczenia, aż do opracowania graficznego i druku.

• Facebook • Linkedin • ResearchGate

Poznajmy się

Misja Wydawnictwa

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera publikuje recenzowane monografie naukowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności poświęconych triadzie: Rodzina – Wychowanie – Edukacja. Misją Wydawnictwa jest stworzenie przestrzeni dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspiracji do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Nasze czasopisma

Nasze czasopisma

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikowane są w nim oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak i rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach „Wychowania w Rodzinie” wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu czy kulturze fizycznej.

Osoby zainteresowane najnowszymi publikacjami dotyczącymi rodziny, wychowania i edukacji zapraszamy do lektury naszych nowości wydawniczych. Poznaj nowości wydawnicze Czytaj więcej

Najnowsze woluminy

Nasze monografie

Nasze monografie

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera publikuje: recenzowane teksty naukowe, monografie jedno i wieloautorskie, opracowania zbiorowe, które stanowią metaanalizy lub oryginalne doniesienia badawcze, a także podręczniki akademickie, które wcześniej nie były upowszechnione.

Katalog monografii:

• Nauczyciel kreatorem warunków wszechstronnego rozwoju dziecka. Wybrane obszary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego. Studium teoretyczno-praktyczne 1

• Nauczyciel kreatorem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia. Wybrane obszary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Studium teoretyczno- praktyczne 2

• Learning Tree. Genealogy in preventing digital exclusion of seniors

• Learning Tree. Genealogia w przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu seniorów

Usługi dla nauki
i selfpublishing

Usługi dla nauki i selfpublishing

Szanowny Autorze, napisałeś monografię, podręcznik, artykuł lub inne opracowanie i chcesz, by efekt twojej pracy został wydany? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i technicznego? Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Razem z tobą pracujemy na Twój sukces wydawniczy.

W naszej ofercie znajdują się: konsultacja metodologiczna, konsultacja statystyczna, analiza statystyczna, tworzenie baz danych, tłumaczenia naukowe, korekta i redakcja tekstów, usługi edytorskie, skład i łamanie tekstu, projektowanie graficzne, submisja tekstów naukowych, infobrokering i kwerendy biblioteczne, druk monografii i podręczników.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone