Dla Autorów

Procedura recenzowania

Każdy zarejestrowany i zanonimizowany artykuł jest recenzowany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadą double blind review, tzn., że zarówno tożsamość recenzenta, jak i autora jest ukryta w trakcie procesu recenzji. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji warunkuje dopuszczenie artykułu do dalszej procedury publikacyjnej.

Recenzent nie może być w żaden sposób powiązany z autorem (być promotorem autora, współpracownikiem etc.). Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej, zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Etyka publikacji.

W ramach procedury double blind reviewautorzy zobligowani są do przesłania za pośrednictwem systemu do submisji artykułów Editorial System [ zasubmitujzasubmituj] (1) strony tytułowej zawierającej tytuł artykułu, dane autorów, w tym nazwiska, stopnie i tytuły naukowe, afiliacje wraz z adresem pocztowym, adresy e-mail, numery ORCID autorów, wskazanie autora korespondencyjnego wraz z podaniem jego numeru telefonu; (2) tekstu właściwego w formie zanonimizowanej, przygotowanego z uwzględnieniem poniższych zasad: • usunięcie nazwisk i afiliacji autorów, • używanie trzeciej osoby w odniesieniu do referowania wcześniejszych prac autorów, • wskazywanie przypisów do wcześniejszych prac autorów w formie zanonimizowanej (np.: Anonim, 2009, s. 24) • sprawdzenie czy rysunki, wykresy, tabele nie zawierają żadnych wskazań na osobę autora lub jego afiliację, • ograniczenie powoływania się na uprzednio przygotowane prace tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu recenzji, • w bibliografii odniesienia do uprzedniej publikacji autora powinny być zapisane w następujący sposób: (Anonim, 2007). [Szczegóły pominięte na potrzeby procedury double blind review], • usunięcie odniesień do źródeł finansowania, • usunięcie informacji dotyczących podziękowań, • usunięcie wszelkich innych informacji pozwalających na identyfikację autorów.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone