Szanowny Autorze

Szanowny Autorze

Jeżeli masz zamiar wydać monografię lub chciałbyś skorzystać z usług dla nauki, napisz do nas na adres: wydawnictwo@edusfera.press

Jeżeli jesteś zainteresowany publikacją artykułu w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” , napisz do nas na adres: wwr@edusfera.press

Jeżeli chcesz jako pierwszy uzyskiwać informacje o zasadach publikacji, pozyskiwanych grantach, czy najnowszych publikacjach – zapisz się na nasz newsletter.

Adres

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera jest prowadzone w ramach przedsiębiorstwa: EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

ul. Drukarska 45/38 53-311 Wrocław NIP: 5471830063 REGON: 385633764

Kontakt: sekretariat@edusfera.press tel. +48 500 858 921

dr Ewa Jurczyk-Romanowska Dyrektor Wydawnictwa Naukowego EDUsfera (wsparcie w ramach usług dla nauki, wycena usług, sprawy finansowo-rozliczeniowe) ewa.jurczyk-romanowska@edusfera.press

dr Ewa Musiał Sekretarz Wydawnictwa Naukowego EDUsfera (komunikacja z autorami, wsparcie procesu publikacyjnego w czasopiśmie) ewa.musial@edusfera.press

dr Kamila Wylęgły Specjalista ds. zarządzania i realizacji projektów (wsparcie realizacji projektów indywidualnych) kamila.wylegly@edusfera.press

dr Joanna Darda-Gramatyka Specjalista ds. realizacji procedury publikacyjnej (wsparcie procesu publikacji monografii i opracowań zwartych) joanna.darda-gramatyka@edusfera.press

mgr Aleksandra Rabenda-Nowak Specjalista ds. popularyzacji tekstów naukowych (obsługa baz czasopism i wydawnictw) aleksandra.rabenda-nowak@edusfera.press

mgr Anna Korycińska Specjalista ds. koordynacji usług dla nauki i selfpublishingu (Specjalista ds. koordynacji usług dla nauki i selfpublishingu) anna.korycinska@edusfera.press

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone