Dla Autorów

Procedura wydawnicza

Zgłoszenie tekstu

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera publikuje: recenzowane teksty naukowe, monografie jedno i wieloautorskie, opracowania zbiorowe, które stanowią metaanalizy lub oryginalne doniesienia badawcze, a także podręczniki akademickie, które wcześniej nie były upowszechnione. Autorzy zobowiązani są przesłać plik tekstowy oraz niezbędne grafiki pocztą e-mailową na adres: wydawnictwo@edusfera.press.

Procedura recenzowania

Nadesłane teksty są poddawane recenzji. Zarejestrowane i zanonimizowane teksty są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadą double blind review, co oznacza, że zarówno tożsamość recenzenta, jak i autora jest ukryta w trakcie procesu recenzji. Dopuszczalne jest również wykonanie jawnej recenzji, jeżeli nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy recenzentem i autorem. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji warunkuje dopuszczenie monografii do dalszej procedury publikacyjnej. Recenzent nie może być w żaden sposób powiązany z autorem (być promotorem autora, współpracownikiem etc.). Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwa, zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Wymogi edytorskie

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji, autor tekstu zobligowany jest do naniesienia korekt, zgodnie z uwagami recenzentów i redaktorów. Wymogi edytorskie czasopisma odpowiadają standardom bibliograficznym APA lub Chicago.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone