Wychowanie w Rodzinie. Tom XII (2/2015). Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

FAMILY UPBRINGING. The Family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XII (2/2015). Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. The Family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century

Liczba stron: 452 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-18-7 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2015.2

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2015 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Anna Haratyk

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Rozdział I Poglądy na temat wychowania w rodzinie • Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasinska: Józef Starkman (1847–1892) – popularyzator wiedzy medycznej w zakresie opieki nad chorym dzieckiem w domu • Agnieszka Szczap: Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet • Agata Samsel: Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939 • Anastazja Sorkowicz: Aktualność Jana Pawła II koncepcji wychowania w rodzinie • Rozdział II Dyskusja o zadaniach wychowawczych rodziny • Aneta Bołdyrew: Rola i funkcje rodziny w pismach polskich ekonomistów na przełomie XIX i XX wieku • Małgorzata Kozłowska: Wychowanie małego dziecka w Polsce w pierwszej dekadzie okresu międzywojennego na łamach wybranych czasopism pedagogicznych – ciągłość i zmiana • Beata Topij-Stempińska: Dyskurs o rodzinie na łamach "Przeglądu Powszechnego" w II Rzeczypospolitej • Kamila Gandecka: Dyskurs o wychowaniu i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – analiza wybranych polskich czasopism pedagogicznych od przełomu XIX/XX wieku do 1939 roku • Elżbieta Magiera: Aspekty współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach 1932–1939 • Danuta Apanel: Rodzina i dzieciństwo na łamach czasopism dziecięcych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej • Dominik Figiel: Rodzina na łamach czasopisma "Zawsze Wierni" Bractwa Świętego Piusa X • Rozdział III Matka – wychowawczyni i opiekunka ogniska domowego • Joanna Skolik: Ewa Korzeniowska jako matka – strażniczka ogniska domowego. Wychowanie w kresowej rodzinie szlacheckiej na ziemiach polskich pod zaborami w okresie międzypowstaniowym • Joanna Falkowska: Kobieta w roli matki. Propozycje Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842–1890) • Katarzyna Dormus: U progu społecznej dyskusji o macierzyństwie świadomym na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku • Edyta Bartkowiak: Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania • Rozdział IV Literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa i moralizatorsko-dydaktyczna o rodzinie • Witold Brzeziński: Odpowiedzialność ojcowska za wychowanie potomstwa w świetle piśmiennictwa moralizatorsko-dydaktycznego okresu pełnego średniowiecza • Henryk Gradkowski: Epistolarne świadectwa miłości synowskiej (Zygmunt Krasiński – Wincenty Krasiński) • Dorota Grabowska-Pieńkosz: Rola rodziców w edukacji młodzieży galicyjskiej. Analiza zagadnienia na podstawie źródeł pamiętnikarskich • Mateusz Szubert: Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych • Edyta Sadowska: Rodzina – dom ojczysty w poezji i wojennych wspomnieniach dzieci i młodzieży na tułaczych szlakach 1939–1945 • Agnieszka Małek: Obraz ojca w świetle polskich poradników dla rodziców z lat 1918–1970 • Andrzej Ładyżyński: Ojciec i ojcostwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w świetle pamiętników inspirowanych z epoki • Rozdział V Rodzina w obrazie filmowym • Anna Olchówka: Wychowanie politycznie zaangażowane, czyli hiszpańska rodzina doby frankizmu. Portret filmowy • Kamil Štěpánek: Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/79876/edition/78134/content oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78134

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone