Wychowanie w Rodzinie. Tom XXVIII (3/2022)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

57,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XXVIII (3/2022) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 244 Wymiary 240 x 180 mm ISBN 978-83-963802-8-9 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.34616/wwr.2022.3

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2022 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Ewa Jurczyk-Romanowska, Ewa Musiał

SPIS TREŚCI:

• Od Redakcji • Piotr Kwiatkowski, Ewa Jurczyk-Romanowska: Retrospektywny pomiar jakości wychowania w rodzinie – propozycja nowego narzędzia (tekst w jęz. Angielskim) • Ewa Humeniuk, Zbigniew Tarkowski, Jolanta Góral-Półrola: Inteligencja emocjonalna rodziców a ich reakcje na niepłynność mówienia dziecka (tekst w jęz. angielskim) • Danuta Borecka-Biernat: Modelujący wpływ rodziców w kształtowaniu strategii agresywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (tekst w jęz. angielskim) • Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwa: Sposoby postępowania w szkole w percepcji nauczycieli i studentów z Polski i Czech (tekst w jęz. angielskim) • Barbara Żakowska: Szkoły katolickie w wychowaniu do wartości. Na podstawie założeń programów wychowawczych dwóch katolickich szkół podstawowych w Szczecinie • Agnieszka Jędrzejowska: Kształtowanie się poczucia własnej wartości u dzieci z trudnościami rozwojowymi • Renata Zubrzycka: Rodzice wobec obciążenia opieką nad dzieckiem z chorobą rzadką – mukowiscydozą • Aneta Jarzębińska: Przyczyny braku wizyt dziecka u ojca odbywającego karę pozbawienia wolności • Dorota Nowalska-Kapuścik: Trajektorie rodzinne jako istotny element kształtowania strategii radzenia sobie w kryzysie na przykładzie województwa śląskiego • Jan Basiaga: „Z reguły zaczynamy kopać studnię, dopiero wtedy jak dom już się pali”. Profesjonaliści o systemie wspierania rodziny • Barbara Grabowska, Monika Bukowska, Luba Ślósarz: Wiedza kobiet na temat korzyści z karmienia piersią • Agnieszka Janik: „W labiryncie macierzyństwa” – doświadczenia macierzyńskie kobiet w przestrzeni miasta. Badania inspirowane sztuką • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/146169/edition/136328

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone