Wychowanie w Rodzinie. Tom II (2/2011). Rodzina na przestrzeni wieków

FAMILY UPBRINGING. The family throughout centuries

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom II (2/2011). Rodzina na przestrzeni wieków Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. The family throughout centuries

Liczba stron: 338 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-61955-13-9 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr2011.2

Wydanie: pierwsze Jelenia Góra, 2011 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Leszek Albański

SPIS TREŚCI:

• Wstęp • I. Problemy wychowania w rodzinie na łamach czasopism • Małgorzata Stawiak-Ososińska: Rola matki w wychowaniu i kształceniu dzieci w świetle artykułów z krakowskich czasopism kobiecych "Niewiasty" i "Kaliny" • Marzena Okrasa: Wskazówki dotyczące wychowywania w rodzinie prezentowane na łamach czasopism w XIX wieku • Renata Bednarz-Grzybek: Zabawa a wychowanie dziecka w rodzinie na łamach wybranych czasopism warszawskich przełomu XIX i XX wieku • Mirosław Piwowarczyk: Model rodziny i wychowania rodzinnego w parafialnej prasie wielkopolskiej w II Rzeczypospolitej na przykładzie "Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej" • Elżbieta Magiera: Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu spółdzielczym dzieci i młodzieży w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) • Eleonora Sapia-Drewniak: Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej • II. Rodzina w świetle wybranych podręczników szkolnych • Katarzyna Kochan: Obraz polskiej rodziny w elementarzach szkolnych II Rzeczypospolitej • Jiri Mihola: Rodzina w epoce nowożytnej i jej miejsce w nauczaniu oraz podręcznikach historii (w kwestii wykorzystania tematów związanych z życiem codziennym) • Kamil Štěpánek: W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej • Mariola Szybalska: Obraz rodziny polskiej w gimnazjalnych podręcznikach wychowanie do życia w rodzinie w latach 1999-2007 • III. Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia • Jolanta Szablicka-Żak: Poszukiwanie korzeni i tradycji rodzinnych. Aspekt dydaktyczny i wychowawczy seminarium pedagogicznego • Maria Radziszewska: Współdziałanie nauczycieli i szkoły ze środowiskiem rodzinnym w regionie Warmii i Mazur (1945-1956) • IV. Przekaz kulturowy w wychowaniu pozarodzinnym • Ryszard Ślęczka: Zapisy i fundacje rodzin krakowskich na rzecz opieki nad dziećmi i dorosłymi w drugiej połowie XIX wieku • Janina Wołczuk: Wbrew rodzinie: obligatoryjne stancje uczniowskie w Wileńskim Okręgu Naukowym w okresie międzypowstaniowym • Edyta Bartkowiak: Sierocińce zakonne w Drugiej Rzeczypospolitej. Z badań nad dziejami opieki zastępczej (pozarodzinnej) w Polsce • Witold Chmielewski: Początki likwidacji katolickich zakładów opiekuńczo-wychowawczych po drugiej wojnie światowej • Alfabetyczny spis autorów

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66473/edition/64835/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone