Wychowanie w Rodzinie. Tom V (1/2012). Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym

FAMILY UPBRINGI. The images of family in the historical and pedagogical approach

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom V (1/2012). Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGI. The images of family in the historical and pedagogical approach

Liczba stron: 228 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-7432-877-7 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 1023734/wwr2012.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2012 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Alicja Szerląg, Stefania Walasek

SPIS TREŚCI:

• Wstęp • Rozdział I Społeczno-polityczny kontekst funkcjonowania rodziny w wybranych krajach • Marie Marečková: Family Life in Europe in the Twentieth Century • Vilija Tarmagadzė: Koncepcja rodziny w przestrzeni litewskiej polityki rodzinnej • Libertas Klimka: Rodzina w litewskiej etnopedagogice • Tetiana K. Zavgorodnâ: Rodzina w strukturze wychowania obywatelskiego i państwowego na Ukrainie • Rozdział II Dom rodzinny a kreowanie tożsamości dziecka • Jerzy Nikitorowicz: Język domu rodzinnego jako rdzenna wartość kreująca tożsamość międzykulturową • Vilija Grincevičienė: Kształtowanie orientacji aksjologicznych w rodzinie i w szkole w opinii nastolatków • Tatiana W. Galkina: Rola i funkcje domowego muzeum w wychowaniu rodzinnym studentów • Rozdział III Dysfunkcje w przestrzeniach życia rodzinnego • Danuta Kowalczyk: Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej • Elżbieta Czykwin: Konflikty małżeńskie w kontekście emocji wstydu • Jacek J. Błeszyński, Anita Rodkiewicz-Rożek: Przemoc wobec dziecka w rodzinie • Iwona Chrzanowska: Rodzinne wzorce komunikacyjne a kompetencje językowe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wizji sukcesu edukacyjnego • Rozdział IV Z kart historii wychowania • Władysława Szulakiewicz: Rodzina w życiu wybitnych uczonych. Przykład Kazimierza Twardowskiego (1866–1938) • Aleksandra Burdukiewicz, Jan Michał Burdukiewicz: Profesor Leon Kozłowski jako człowiek, uczony, polityk i jego wpływ na archeologię wrocławską • Marija Barkauskaite, Ona Tijūnelienė: Meilė Lukšienė – inicjatorka pookupacyjnej reformy oświatowej na Litwie i twórca jej koncepcji • Alfabetyczny spis autorów

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66484/edition/64838/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone