Wychowanie w Rodzinie. Tom VII (1/2013). Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

FAMILY UPBRINGING. From the Philosophical Thought of Antiquity to Contemporary Legislative Solutions

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom VII (1/2013). Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. From the Philosophical Thought of Antiquity to Contemporary Legislative Solutions

Liczba stron: 340 Wymiary 240mm x 180mm ISBN ISBN 978-83-62618-10-1 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2013.2

Wydanie: pierwsze Wrocław - Jelenia Góra, 2013 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Barbara Jędrychowska, Ewa Jurczyk -Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Wstęp • Rozdział I Autorskie refleksje nad rodziną • Agnieszka Szczap: Rodzina w poglądach wybranych filozofów • Witold Brzeziński: Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców w pełnym średniowieczu (w świetle „De regimine filiorum nobilium” Wincentego z Beauvais i „De regimine principum” Idziego Rzymianina) • Anastazja N. Koszeczko: Rodzina w egzystencjalnym paradygmacie „Dziennika Pisarza” Fiodora M. Dostojewskiego (Семья в экзистенциальной парадигме „Дневника писателя” Федора М. Достоевского) • Petro Siredzhuk: Nationalistic Upbringing of a Ukrainian Child as Based on the Materials of the „Woman’s Lot” Magazine • Edyta Bartkowiak: Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka • Rozdział II Rodzina w dawnych pamiętnikach, poradnikach i czasopismach • Jan Ryś: Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich • Monika Nawrot-Borowska: Sprawy tajemne i nieczyste. Rola rodziny w wychowaniu seksualnym dzieci w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle poradników. Zarys problematyk • Barbara Kalinowska-Witek: Funkcje i dysfunkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914 • Aneta Bołdyrew: Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Warunki życia i normy wychowania • Rozdział III Szkoła – Rodzina – Wychowanie w II RP • Marzena Okrasa: Współpraca rodziny i szkoły na przykładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej • Agata Samsel: Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna • Mirosław Piwowarczyk: Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie • Rozdział IV Prawo wobec problemów rodziny • Ewa Jurczyk-Romanowska: Instytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965 • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66488/edition/64841/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone