Wychowanie w Rodzinie. Tom VIII (2/2013). Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

FAMILY UPBRINGING. Family in the media and pedagogical practice

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom VIII (2/2013). Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. Family in the media and pedagogical practice

Liczba stron: 374 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-10-1 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2013.2

Wydanie: pierwsze Wrocław - Jelenia Góra, 2013 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Leszek Albański, Ewa Jurczyk-Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Rozdział I Rodzina w fotografii • Jolanta Szablicka-Żak: Rodzina w fotografii – historia mówiona obrazem. Kontekst historyczny i współczesny • Ewa Jurczyk-Romanowska, Grzegorz Mendyka: Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego • Andrzej Ładyżyński: Rodzina w obiektywie studenckiego aparatu • Ewa Jurczyk-Romanowska:Macierzyństwo w fotografii • Rozdział II Rodzina w przekazie filmowym i telewizyjnym • Agnieszka Gil: Rodzina z bajki. O modelu współczesnej rodziny na przykładzie tetralogii „Epoka Lodowcowa” • Ewelina Piecuch: Obraz dziecka ukazany w polskich serialach telewizyjnych • Jacek Gulanowski: Rodzinne opowieści z morałem: polskie telewizyjne seriale paradokumentalne • Rozdział III Rodzina pomiędzy literaturą piękną a hipertekstem • Paulina Litwicka: Rola rodziny w samotnym życiu i twórczości współczesnego pisarza – Jana Rybowicza • Mariola Szybalska-Taraszkiewicz: Realizacja warstwy deskryptywnej i ikonograficznej w dwutygodniku „Viva • Jolanta Jaworska: Więzi rodzinne i umiejętności interpersonalne a technologie komunikacyjne • Rozdział IV Rodzina w praktyce pedagogicznej • Leokadia Wiatrowska: Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy • Halina Dmochowska: Modyfikacja funkcji przedszkola wobec sytuacji rodzinnej dziecka • Anna Stasiak-Przybyłska: Jak sobie radzić z „małym geniuszem” – metody wspierania dziecka zdolnego • Mirosława Nyczaj-Drąg: Znaczenie edukacji dziecka w rodzinie z klasy średniej • Urszula Gałeśka: Rola rodziny w wyborach edukacyjno-zawodowych młodzieży • Rozdział V Rodzina przełomu XX i XXI wieku • Elżbieta Jezierska-Wiejak: Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości • Justyna Truskolaska: Praca dziecka w rodzinie – na przykładzie badań w województwie lubelskim • Dorota Kiełb-Grabarczyk: Wychowanie pod presją, czyli dzieciństwo XXI wieku • Blahoslav Kraus: Współczesna rodzina jako czynnik zachowania dewiacyjnego • Krzysztof Zajdel: Rodzina i szkoła a zachowania agresywne młodzieży • Grzegorz Godawa: Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66488/edition/64841/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone