Wychowanie w Rodzinie. Tom XIX (3/2018)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XIX (3/2018) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 371 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-40-8 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2018.3

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2018 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Alicji Szerląg, Ewa Jurczyk-Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Od Redakcji • Rozdział I Rodzina na przestrzeni dziejów • Ewa Kula: Rodzinne i intelektualne środowisko ostatniego kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego Iwana Anatoljewicza Kurakina (1874–1950) • Ewa Barnaś- Baran: Zaangażowanie „Ruchu Pedagogicznego” w popularyzację czytelnictwa książek dla dzieci wśród nauczycieli i rodziców w latach 1912–1939 • Karol Sanojca: Miejsce rodziców w życiu lwowskich szkół średnich w okresie międzywojennym • Joanna Sosnowska: „Łódź pierwsza i zdaje się jedyna prowadzi tego rodzaju akcję poświęconą wyłącznie maleńkim dzieciom”. Wsparcie ubogich rodzin robotniczych jako zadanie Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (1933–1939) • Rozdział II Współczesne konteksty rodziny • Krystyna Dziubacka: • Refleksje nad wybranymi obszarami warunków życia rodziny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości • Grażyna Lubowiska: Rodzina osobno – o kryzysie rodziny w ponowoczesności • Marta Kondracka- Szala, Joanna Malinowska: Współczesna rodzina jako przestrzeń rozwijania kompetencji przedsiębiorczości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – raport z badań • Ewa Musiał: Rola nauczyciela edukacji początkowej we wspieraniu rodzicielskich starań ukierunkowanych na proces adaptacji szkolnej dziecka rozpoczynającego naukę • Agnieszka Jędrzejowska: Tutoring rówieśniczy szansą na rozwijanie empatii u dzieci w grupach integracyjnych Małgorzata Prokosz: Prospołeczność dzieci i młodzieży w rodzinie • Krystyna Barłóg: Rodzina i jej zaangażowanie w proces wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością • Joanna Gładyszewska- Cylulko: Konsekwencje doświadczania wstydu i poczucia winy przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku • Arkadiusz Kamiński: Rola rodziny w procesie resocjalizacji podopiecznych placówek dla nieletnich • Edyta Zierkiewicz: Mąż w roli nieformalnego opiekuna chorującej żony. Analiza wizerunków mężczyzn w reportażach dotyczących raka piersi w prasie kobiecej • Magda Wieteska: Miłość i intymność jako czynniki pozytywnego starzenia się • Violetta Drabik- Podgórna: Znaczenie kontekstów rodzinnych w konstruowaniu karier w nowych koncepcjach poradnictwa • Wiktor Żłobicki: Parentyfikacja jako proces odwrócenia ról w rodzinie • Alfabetyczy spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/116060/edition/109400/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone