Wychowanie w Rodzinie. Tom XX (1/2019)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XX (1/2019) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 234 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-42-2 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2019.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2019 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Alicji Szerląg, Ewa Jurczyk-Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Od Redakcji • Rozdział I Rodzina na przestrzeni dziejów • Aleksandra Kłos- Skrzypczak: Działania na rzecz rodziny Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na początku XXI wieku • Rozdział II Współczesne konteksty rodziny • Alla Yaroshenko, Fabian Anduszkiewicz: Problemy funkcjonowania psychospołecznego i profesjonalnego wsparcia dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie • Monika Wojtkowiak: Perspektywa pomocy i wsparcia w sytuacji porwań/uprowadzeń rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem procedury mediacji • Agnieszka Bochniarz: Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych • Beata Wołosiuk: Dialog w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego) • Anna Jurczak: Relacje między stylem wychowania w rodzinie a stylem zarządzania w firmie • Cecylia Langier, Martyna Siembida : Wychowanie dzieci do wartości we współczesnej rodzinie • Irmina Rostek: Rodzinny trening narracyjny • Aneta Jarzębińska Wybrane psychopedagogiczne aspekty opieki i pielęgnowania dziecka z letalnym zespołem genetycznym • Malwina Kocoń, Natalia Malik, Anna Michalczyk: Rodzeństwo głuche w rodzinie. Z perspektywy SODA • Danuta Oxojska, Jacek Pasternak: Postawy rodzicielskie w percepcji studentów z ADHD • Małgorzata Agnieszka Samujko, Teresa Sokołowska- Dzioba: Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami • Agnieszka Lewicka- Zelent: Przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu WDŻ • Alfabetyczy spis autorów • Indeks osobowy 

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/116061/edition/107233/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone