Wychowanie w Rodzinie. Tom XXI (2/2019)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XXI (2/2019) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 401 Wymiary 240 X 180 mm ISBN 978-83-963802-0-3 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2019.2

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2019 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Alicji Szerląg, Ewa Jurczyk-Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Od Redakcji • Wprowadzenie • Krzysztof Jakubiak Monika Nawrot-Borowska: Czasopismo dla rodzin "Opiekun Domowy" (1865–1876) – o rodzinie i wychowaniu • Eleonora Sapia-Drewniak: Kursy języka polskiego na Śląsku Opolskim w pierwszej połowie XX wieku • Aneta Bołdyrew: Nowoczesność, edukacja, młode pokolenie w perspektywie badań historyczno-pedagogicznych • Krystyna Dziubacka: Obraz życia rodziny rejonu wydobycia węgla brunatnego w obliczu wyzwań transformacji węglowej • Krystyna Ferenz: Kulturotwórcza czy inkulturacyjna funkcja rodziny współczesnej? • Anastazja Sorkowicz: Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania małżonków • Aleksandra Aszkiełowicz: Razem czy osobno? Teoretyczne przesłanki dla zastosowania wywiadu biograficznego w badaniu małżonków • Małgorzata H. Herudzińska: O (nie)idealnej żonie w czasach dynamicznych zmian – dylematy i wyzwania • Anna Śniegulska: Kobiety wchodzące w dorosłość o wychowawczej roli matki • Iwona Banach: Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky'ego • Emilia Olejnik-Krupa: Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego w pierwszych latach życia dziecka • Mariola Seń: Edukacja żywieniowa w rodzinie • Barbara Grabowska, Luba Jakubowska: Aktywność fizyczna młodych osób – znaczenie tradycji rodzinnych • Ewa Musiał: Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej) – perspektywa teoretyczna • Jolanta Kędzior: Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym – szanse i zagrożenia • Wiktor Żłobicki: Wypełnianie roli zawodowej przez nauczycieli z doświadczeniami odwrócenia ról w rodzinie • Małgorzata Prokosz: Osamotnienie i sieroctwo we współczesnych rodzinach • Beata Prościak, Marcin Prościak: Wpływ wykluczenia uczniów (w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych • Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Łukasz Rybczyński: Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian • Grażyna Lubowicka: Żądanie Antygony. Normy i nienormatywny model rodziny Judith Butler • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/115864/edition/132919/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone