Wychowanie w Rodzinie. Tom XXVI (1/2022)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

57,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XXVI (1/2022). Rodzina – Edukacja – Terapia Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 278 Wymiary 240 x 180 mm ISBN 978-83-963802-5-8 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.34616/wwr.2022.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2022 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnik “Wychowanie w Rodzinie” otrzymał 100 punktów. Czasopismo “Wychowanie w Rodzinie” znajduje się na pozycji 31248 w obowiązującym wykazie.

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • RODZINA • Joanna Smyła: Rodzina w kalejdoskopie współczesnych przemian • Zofia Dołęga: System rodzinny a poczucie samotności młodzieży z rodzin o typowej organizacji życia i rodzin rozłączonych z powodów ekonomicznych • Jolanta Szempruch: Relacje społeczne nauczycieli z rodzicami w czasie pandemii COVID-19 • Marzenna Magda-Adamowicz: Twórcze zabawy w zaciszu domu rodzinnego • Lidia Kataryńczuk-Mania: Muzyka w terapii rodzinnej • Jautrė Ramutė Šinkūnienė: Postawy społeczno-kulturowe wobec znaczenia ducha wspólnoty osób starszych na Litwie • EDUKACJA • Józefa Bałachowicz: Edukacja do naprawy. Na marginesie raportu: Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020) • Bogusław Śliwerski: Polityczne uwarunkowania trwania systemu klasowo-lekcyjnego w szkolnictwie publicznym • Silvia Dončevová: Mediacje rówieśnicze i zastraszanie w szkole • Krystyna Duraj-Nowakowa: Kierunki zmian w kulturze kształcenia pedagogów. Deskrypcje i reinterpretacje • Małgorzata Kaliszewska, Barbara Klasińska: Uwarunkowania kompetencji hermeneutycznych studentów pedagogiki: natura a kultura i edukacja • Joanna Sikorska: Digital art – w poszukiwaniu różnych form wyrazu artystycznego w kulturze nowych mediów • TERAPIA • Katarzyna Krasoń: Cinematic Pedagogy. Relacja terapeutyczna w ujęciu filmowym – implikacje dla edukacji akademickiej • Katarzyna Sadowska: Dziecko i ruch w przestrzeni edukacji muzycznej • Hanna Krauze-Sikorska: Kreatywne dzieci z trudnościami w uczeniu się – stereotypy i uprzedzenia jako inhibitory twórczego potencjału człowieka • Jolanta Gebreselassie: Logopedzi i pomoc logopedyczna w czasach pandemii COVID-19 – doniesienia z badań • Janina Kamińska: Wkład Aleksandra Mogilnickiego (1875–1956) w narodziny pedagogiki resocjalizacyjnej • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/144399/edition/133849/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone