Zespół

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego EDUsfera: dr Ewa Jurczyk-Romanowska

Sekretarz Wydawnictwa Naukowego EDUsfera: dr Ewa Musiał

Specjalista ds. zarządzania i realizacji projektów: dr Kamila Wylęgły

Specjalista ds. realizacji procedury publikacyjnej: dr Joanna Darda-Gramatyka

Specjalista ds. popularyzacji tekstów naukowych: mgr Aleksandra Rabenda-Nowak

Specjalista ds. koordynacji usług dla nauki i selfpublishingu: mgr Anna Korycińska

Ewa  Jurczyk-Romanowska

dr Ewa Jurczyk-Romanowska

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego EDUsfera

ORCID: 0000-0002-1508-5604
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

ewa.jurczyk-romanowska@edusfera.press

Zainteresowania naukowe

skoncentrowane wokół dwóch tematów: prawno-pedagogiczne konteksty wychowania w rodzinie i edukacji oraz innowacyjne metody edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji informatycznej osób w wieku późnej dorosłości metodą gier.

Motto:

Jeżeli chcesz zbudować jacht nie zwołuj ludzi i nie rozdzielaj zadań, lecz naucz ich tęsknoty za dalekim i niekończącym się morzem. (Antoine de Saint-Exupery)

Ewa  Musiał

dr Ewa Musiał

Sekretarz Wydawnictwa Naukowego EDUsfera

ORCID: 0000-0001-7710-2265
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

ewa.musial@edusfera.press

Zainteresowania naukowe

Skoncentrowane wokół dydaktycznej działalności różnorodnych placówek edukacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację i funkcjonowanie pierwszego etapu edukacji oraz rozwoju zawodowego nauczycieli, a także wymiarów profesjonalizmu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Motto:

Optymizm jest wiarą, która prowadzi do osiągnięć. Nic nie da się zrobić bez nadziei i zaufania. (Helen Keller)

Kamila Wylęgły

dr Kamila Wylęgły

Specjalista ds. zarządzania i realizacji projektów

ORCID: 0000-0001-9787-5046
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

kamila.wylegly@edusfera.press

Zainteresowania naukowe

skoncentrowane wokół tematyki zachowań ryzykownych podejmowanych przez studentów szkół wyższych, wspierania indywidualnych i społecznych zasobów młodych dorosłych, okresu wczesnej dorosłości, a także psychologii pozytywnej na gruncie edukacji i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Motto:

Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki. (J. K. Rowling)

Joanna Darda-Gramatyka

dr Joanna Darda-Gramatyka

Specjalista ds. realizacji procedury publikacyjnej

ORCID: 0000-0003-1151-1984
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

joanna.darda-gramatyka@edusfera.press

Zainteresowania naukowe

oscylują wokół współczesnego języka rosyjskiego w dydaktyce, gramatyce i przekładzie. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z tłumaczeniami i korektą tekstów. Od 2017 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”, a w 2021 dołączyła do redakcji czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”.

Motto:

Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. (Isaac Newton)

Aleksandra Rabenda-Nowak

mgr Aleksandra Rabenda-Nowak

Specjalista ds. popularyzacji tekstów naukowych

ORCID: 0000-0001-5281-2703
Wydział Historyczny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

aleksandra.rabenda-nowak@edusfera.press

Zainteresowania naukowe

skoncentrowane ma wokół historii feminizmu, a konkretnie I fali ruchu praw kobiet w USA na przełomie XIX i XX w. oraz ich poglądach na instytucję rodziny. Z wykształcenia amerykanistka, obecnie doktoryzuje się na Wydziale Historii AFiB Vistula. Pracowniczka Ambasady Brytyjskiej w Warszawie i miłośniczka podcastów kryminalnych.

Motto:

It always seems impossible until it’s done. (Nelson Mandela)

Anna Korycińska

mgr Anna Korycińska

Specjalista ds. koordynacji usług dla nauki i selfpublishingu

ORCID: 0009-0007-0563-428X

anna.korycinska@edusfera.press

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania skoncentrowane wokół języka polskiego i jego poprawnego używania. Pracuje w redakcji czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, gdzie zajmuje się redakcją językową i korektą artykułów. Ponadto współpracuje przy redagowaniu różnorodnych tekstów literackich i naukowych. Autorka książek dla dzieci i młodzieży.

Motto:

Pisać jest rzeczą ludzką, ale redagować – boską (Stephen King).

Usługi dla nauki
i selfpublishing

Usługi dla nauki i selfpublishing

Szanowny Autorze, napisałeś monografię, podręcznik, artykuł lub inne opracowanie i chcesz, by efekt twojej pracy został wydany? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i technicznego? Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Razem z tobą pracujemy na Twój sukces wydawniczy.

W naszej ofercie znajdują się: konsultacja metodologiczna, konsultacja statystyczna, analiza statystyczna, tworzenie baz danych, tłumaczenia naukowe, korekta i redakcja tekstów, usługi edytorskie, skład i łamanie tekstu, projektowanie graficzne, submisja tekstów naukowych, infobrokering i kwerendy biblioteczne, druk monografii i podręczników.

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone