Strona główna - Blog - Następny Poprzedni Udostępnij Powiązane artykuły

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu nowy wizerunek Wydawnictwa Naukowego  EDUsfera

Filar pierwszy…

… to publikowanie periodyku „Wychowanie w Rodzinie”, który ukazuje się od 2010 roku i zarejestrowany jest pod numerami ISSN 2082-9019, eISSN 2300-5866, Rej. Pr. 3267. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” ma 100 punktów (pozycja 31248 wykazu). Periodyk w ocenie eksperckiej dokonywanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” uzyskał 96 punktów na 100 możliwych, co dowodzi dbałości Wydawnictwa o wysoki poziom publikowanych treści.

Filar drugi…

…to działalność Wydawnicza związana z  wydawaniem recenzowanych monografii naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności poświęconych triadzie: Rodzina –Wychowanie –Edukacja. Misją Wydawnictwa jest stworzenie przestrzeni dyskursu o rodzinie, wychowaniu  i edukacji, a także inspiracji do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki. Debiutem było wydanie w 2021 roku monografii „Learning Tree. Genealogia w przeciwdziałaniu cyfrowemu wykluczeniu seniorów”. Założeniem Wydawnictwa Naukowego EDUsfera jest działanie w modelu open access, w którym udostępniamy treści w otwartym dostępie.   W ten sposób nadajemy rzeczywisty wymiar idei popularyzacji nauki i upowszechniania wiedzy bez żadnych ograniczeń.

Filar trzeci…

… to usługi dla nauki i selfpublishing. Najnowszym obszarem prowadzonej działalności naukowej w Wydawnictwie EDUsfera jest wspieranie  Autorek i Autorów na każdym etapie pracy naukowej. Starannie dobrany zespół specjalistów świadczy usługi merytorycznego i technicznego doradztwa. W naszej ofercie proponujemy analizy statystyczne i konsultacje metodologiczne, solidne opracowania językowe, tłumaczenie tekstów i abstraktów, projekty okładek, tworzenie materiałów ilustracyjnych i kompleksowe usługi edytorskie, a także submisję tekstów naukowych i wydruk książek. Przygotowujemy również ebooki, czyli wydania elektroniczne książek w formatach epub i mobi.

Zapraszamy Autorki i Autorów do współpracy!

Wkrótce szczegółowo zaprezentujemy Państwu każdy obszar naszej działalności!

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone