Dla Autorów

Opłaty wydawnicze

Publikacja monografii, opracowań zbiorowych oraz podręczników akademickich finansowana jest z opłat publikacyjnych, które każdorazowo są ustalane po zapoznaniu się z tekstem przesłanym celem publikacji.

Zgodnie z modelem Open Access nie pobiera się dodatkowej opłaty za wersję elektroniczną publikacji.

Informacja o prawach autorskich i majątkowych

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera posiada autorskie prawa majątkowe do opublikowanych treści, na podstawie umów z autorami tekstów. Monografie publikowane są w oparciu o licencję CC-BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0), wyrażającym się w wymogu każdorazowego podania nazwiska autora oraz miejsca pierwszej publikacji.

Otwarty dostęp do publikowanych tekstów

Monografie wydawane przez Wydawnictwo Naukowe EDUsfera są publikowane zgodnie z modelem Open Access, co oznacza, że cała treść jest objęta wolnym dostępem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkowników lub reprezentowane przez nich instytucje. Użytkownicy są uprawnieni do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania lub linkowania pełnych wersji tekstów monografii bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Uprawnienie to jest zgodne z definicją Open Access sformułowaną przez BOAI (Budapest Open Access Initiative) oraz polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Cyfrowe przechowywanie treści i tworzenie kopii zapasowych

Egzemplarze drukowane publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe EDUsfera w celu archiwizacji, przewidzianej również na okoliczność zaprzestania działalności przez Wydawnictwo, przesyłane są do Biblioteki Narodowej, a także do innych bibliotek zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (DZ.U.1997.29.161 z późn. zm.).

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone