Wychowanie w Rodzinie. Tom XXII (1/2020)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XXII (1/2020) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 299 Wymiary 240 X 180 mm ISBN 978-83-963802-1-0 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.34616/wwr.2020.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2020 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowa m i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Ewa Jurczyk-Romanowska, Ewa Musiał

SPIS TREŚCI:

• Od Redakcji • Jan Wnęk: Matka w polskiej myśli pedagogicznej 1795–1918 • Ewa Krause: Współczesna kobieta w kontekście macierzyństwa i roli matki • Mariusz Dembiński: Pedagogika religii – konceptualizacja teorii kształtującej uczniowską tożsamość • Daria Hejwosz-Gromkowska: Edukacja religijna w Polsce: między obecnością a nieobecnością • Ewa Musiał: Zaangażowanie rodziców w pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu zadań domowych. Analiza możliwości • Ewa Muszyńska: Relacje rówieśnicze jako sfera działań wychowawcy klasy szkolnej • Patrycja Linkiewicz: Ukryty program nauczania języka obcego remedium na trudy wychowania młodzieży • Hanna Achremowicz: Uczenie się partycypacji publicznej przez młodzież – od rodziny do sfery publicznej • Paulina Forma: Order Uśmiechu a świadomość praw dziecka w przestrzeni społecznej • Marta Bolińska, Patryk Zieliński: Wokół sukcesji w rodzinie królewskiej. Literacki obraz niepełnosprawności w kontekście historyczno-prawnym (Joe Abercrombie Pół Króla z cyklu Morze Drzazg) • Jolanta Lipińska-Lokś: Funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – wybrane aspekty • Jarosław Bąbka: Style życia jako kategorie opisu realizacji zadań rozwojowych przez dorosłe osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną • Marta Czechowska-Bieluga: Zasoby rodzinne pracowników socjalnych a ich gotowość do zmian życiowych • Mirosława Ściupider-Młodkowska: Rodziny i więzi międzyludzkie w cyfrowym uwikłaniu • Ewa Nowicka: Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świecie mediów • Tomasz Kopczyński: Pomiędzy cyfrową demencją, a cyfrową równowagą – kontrola rodzicielska • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://bibliotekacyfrowa.pl/Content/132271/PDF/Wychowanie%20w%20Rodzinie_XXII_final_BC.pdf

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone